Класически мебели

от естествени материали

Класически мебели от естествени материали

Последни новини и промоции

Проект – „Ново работно място“

Имаме удоволствието да обявим, че на 17.09.2016 г. фирмата получи договор BG05M9OP001-1.003-0257-C01 за изпълнение на проект -"Ново работно място" и възможност за ново професионално начало във фирма "Вита Старт" ЕООД.

Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и от националния бюджет на Република България.

Проектът включва разкриване на 4 нови работни места във "Вита Старт" ЕООД - гр. София, свързани с конкретни нужди произтичащи от желанието за разширяване на дейността и развитие на компанията в посоката, която следва от 1997 г. насам, а именно предлагане на пазара на дизайнерски и бутикови мебели. Проектът включва и закупуване на съответното оборудване, необходимо за осъществяване на работния процес, назначаване на безработни и/или неактивни лица от целевите групи на новосъздадените във фирмата позиции и предоставяне на релевантни за позициите обучения.

Завършен проект – Приемна Париж 1

Завършен проект - Приемна Париж 1, проект арх. Дани Генова

Какво правим

Изработка на качествени класически
мебели от естествени материали,
ръчно рисувани или състарени.

Изложбена зала

София 1408
бул. "Витоша" 150
Вижте адреса в Google Maps

Контакти

тел./факс: 02-962-21-42
office (at) mmobili.com
sales (at) mmobili.com

Създадено от OnlineMarketing.bg